تبلیغات
نور - شعر علی
نور
   مرا پیر طریقت جز علی نیست *** که هستی را حقیقت جز علی نیست 


::مرا پیر طریقت جز علی نیست *** که هستی را حقیقت جز علی نیست ::
::مبین غیر از علی پیدا و پنهان *** که در غیب و شهادت جز علی نیست ::
::مجو غیر از علی در کعبه و دیر *** که هفتاد و دو ملت جز علی نیست ::
::چه باک از آتش دوزخ که در حشر *** قسیم نار و جنت جز علی نیست ::
::اگر کفر است اگر ایمان بگو فاش *** که در روز قیامت جز علی نیست ::
::اساس هر دو عالم بر محبت *** بود قائم محبت جز علی نیست ::
::در آن حضرت که دم از «لی مع الله » *** زند أحمد معیت جز علی نیست ::
::شنیدم عاشقی مستانه میگفت *** خدا را حول و قوت جز علی نیست ::
::وجود جمله أشیاء از مشیت *** پدید آمد مشیت جز علی نیست ::
::شهنشاهی که بر درگه ملائک *** زنندش پنج نوبت جز علی نیست ::
::علی آدم علی شیث و علی نوح *** که در دور نبوت جز علی نیست::
::علی أحمد علی موسی و عیسی *** که در اطوار خلقت جز علی نیست::
::ترا پیر طریقت گو عمر باش *** مرا پیر طریقت جز علی نیست ::
::اگر گوئی علی عین خدا نیست *** بگو نیز از خدا هرگز جدا نیستنوشته شده در تاریخ شنبه 15 بهمن 1390 توسط کلب الحسین

قالب وبلاگ