تبلیغات
نور - اشعار محرم
نور
  بوی محرم آمدواینجا حرم زنید         
                                              روزیه اشک گریه کنان را رقم زنید

                              خیلی زیباست بوی محرم آمدواینجا حرم زنید         
                                            
                                           روزیه اشک گریه کنان را رقم زنید

  این چشمها به درب حسینه جا مانده اند             
 
                               بلکه یک مرتبه به خانه خود هم قدم زنید        

 مرحمترین دوای دل زخم خورده ام  
                               
                                     آن پلک کوچکی است که شما روی هم زنید 
    
 یک شـب بـمیرم اگر مـرا                
                                                از کاروان گریه کنانت قلم زنید

 من نذر علقمه شده ام تا دل مرا  
                                                   
                                                با شال روضه گره به علم زنید      

                                                                                                                    انا کلب الحسین
                                                                                                                            سیداحدنوشته شده در تاریخ شنبه 12 آذر 1390 توسط کلب الحسین

قالب وبلاگ