تبلیغات
نور - مکان و زمان هیئتها
نور
 
 

************************************************************
                                    روضه آقاعلی اکبر
                        با مداحی      
                                      
        حاج سیداحدحسینی

                                پنجشنبه ها       ساعت :21


                           مکان:تهران  شکوفه خ کاووسی کوچه 18
*************************************************************************************

                                                 هـیئـت توابـــــــــیــن
                 
                        با مداحی 
                                              حاج سید احد حسینی

                                زمان :   پنجشنبه ها          ساعت:23

             
مکان : تهران- خانی آبادنو - خیابان درخـتی - کـوچه 24
*************************************************************************************8

                  


               
                       






نوشته شده در تاریخ شنبه 23 بهمن 1389 توسط کلب الحسین

قالب وبلاگ